Облачно архивиране на данни от сървъри

vByte предлага решение за защита на вашите данни чрез изграждане на ефективна стратегия за архивиране на данни дори за сървъри, които имат постоянна промяна в данните. Стратегията ни се основава на ежедневно архивиране с обхват всички налични сървъри, което осигурява пълна защита при честа промяна на данните.

Сървърите за бази данни със специфики, които изискват постоянно обновяване чрез специални инсталирани приложения са Exchange, SQL и Oracle. Освен тях има и файлови сървъри и уеб сървъри, които също изискват достатъчно често обновяване на архивирането.

Всяка компания има нужда от сигурност и надеждност при съхраняване на своите данни. За целта сигурният, вискоскоростен и надежден бекъп сървър с голям капацитет може да допринесе за това компанията да има конкурентно предимство и да печели повече доверие сред своите клиенти и партньори. vByte е специализирана компания, която консултира и инсталира бекъп сървъри за компании от различни браншове. Нашият опит ни позволява да разработваме индивидуални решения според потребностите на всеки отделен клиент, което покрива както нуждите за архивиране на всички нива, така и възможности за разширение на услугите при процес на растеж.

vByte е специализирана компания, която може да бъде ваш надежден партньор в планирането, проектирането и имплементирането на точно този бекъп сървър, който ще отговаря на вашите изисквания и нужди. Ние следваме най-добрите практики и стандарти при конструирането и инсталирането на сървъри и се съобразяваме изцяло с това какви са вашите възможности като цена, хардуер, софтуер и производители, за да покрием максимално добре всичките ви краткосрочни и дългосрочни потребности.

Нашите услуги в областта на изграждането на бекъп сървър могат да бъдат описани в следните стъпки:

Инсталиране на сървър

Конфигуриране на сървър

Осигуряване бекъп на сървър

Постоянен мониторинг

Поддръжка от разстояние

Автоматизиране на процесите