Хардуерни бизнес решения

Нашият екип от специалисти във vByte, има многогодишен опит и изграден подход при работата си със сървърни хардуерни конфигурации. Ние имаме изпитана система, чрез която можем да ви предоставим завършени решения според вашите нужди, изисквания и бюджет. Системата ни на работа ни дава възможност да обединим хардуерната конфигурация и набор от сървърни приложения. Този подход допринася за намаляването на разходи за нашите клиенти, тъй като доставчикът на услугата е само един.

Изграждането на оптимално добрата сървърна конфигурация зависи от изпълнението на следните изисквания, които спазваме:

  • възможност за обновяване и надграждане
  • качествени компоненти
  • производителност
  • гарантиран капацитет
  • надеждни и доказани производители, които осигуряват надеждна поддръжка на техните продукти, опции за замяна и обновяване на компоненти, съвместимост с приложения и операционни системи

Компетентният избор на хардуер е също толкова важен, колкото и конфигурирането на сървъра. По този начин се гарантира стабилност, надеждност и непрекъсваем достъп.